Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

BİSMİL

:

İlcemiz

İLÇEMİZİ TANIYALIM
 
Tarihi ve Coğrafi Yapısı
 
İlçe, Basmil Kabilesi adı altında, Urfa ve şimdiki Arak Mezopotamya yöresinden gelenler tarafından kurulmuştur. Bismil'de çıkan eski mezar taşları 250-400 yıllıktır. Bunların bir kısmının Konya ve bir kısmınında Musul tarafından geldikleri söylenir. Önceleri köy statüsünde olan Bismil, bir ara Nahiye olmuş, Mermer ve Akpınar köyleri de buraya bağlanmıştı. Sonra bu teşkilat dağıtılarak adı Şark olarak belirlenen bu nahiye merkezden idare olunmuştu.
 
1926 yılında yapılan idari bölünmede Şark Nahiyesi’nin merkezi bu kez Seyithasan köyü olmuş, Bismil buraya bağlanmıştır. Daha sonra, tekrar Bismil Nahiyesi oluşturulmuş ve Seyithasan Köyü buraya bağlanmış, 1936 yılında da Bismil Diyarbakır'ın altıncı ilçesi olmuştur. İlçe ayrıca nufus bakımındanda Ergani'den sonraki en büyük ilçedir.
 
Coğrafi Konumu
 
Bismil, ilimizin önemli tahıl merkezlerindendir. Hem karayolu ve hem demiryolu bağlantısı olan şehirde, Dicle nehri ilçe tarımının hayat kaynağıdır. Kurtuluş, Fatih, Fırat, Akpınar, Altok, Dicle, Dumlupınar, Şentepe, Esentepe, Seyrantepe, Tekel, Ulutürk Mahallesi olmak üzere 12 mahalleden ibarettir. Merkez ilçeye olan uzaklığı 54 km'dir. İlçeye bağlı 112 köy, 90 mezra bulunmaktadır. Ambar, Yukarı Salat ve Tepe beldesi olarak üç beldesi vardır.
 
Akarsu ve Göller
 
            İlçemizden Dicle Nehri geçmekte olup, bu nehire irili ufaklı bir çok çay ve dere dökülmektedir. Bu çayların en önemlileri, Pamuk Çayı, Göksu Çayı, Kurmuşlu Çayı, Kuru Çay, Ambar Çayı, Caferi Çayı ve Salat Çayı'dır. Göl yönünden oldukça şansız olan ilçemizin tek gölü mevcut olup, bu göl Çöltepe köyü yakınlarında bulunmaktadır. Çöltepe ile Gültepe arasında bulunan bu gölün kaynağı hakkında hiçbir bilgiye rastlanmamıştır. Çakıllı'nın güneyinde ikiz göl diye anılan iki göl daha mevcuttur. Derinliği yer yer 15 metreye yaklaşan gölden sulama amacı ile yararlanılmaktadır.
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu