Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
MÜBADELE İLANI
 
DİYARBAKIR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
MÜBADELE İLANI
Emniyet Müdürlüğümüz Kuvvesine kayıtlı ekonomik ömürlerini dolduran ve tamirleri ekonomik olmayan toplam (35) adet muhtelif marka ve model araç,  354 kalem muhtelif mal ve malzemeler, yaklaşık 1.750 (Binyediyüzelli) kg hurda alüminyum araç plakası,  300.000,00 (Üçyüzton) kg muhtelif hurda demirin 4645 Sayılı Kanuna Dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere şartnamede özellikleri belirtilen 3-a ve 3-b’ de özellikleri belirtilen ;
3 -a) 7 (YEDİ) ADET (0) KM 2017 MODEL, DACIA DUSTER AMBİANCE 1.6 1.6V 115 BG MARKA BEYAZ RENKLİ ARAÇ.
ve Şartname 3-b maddesinde özellikleri belirtilen (1) adet Bilgisayar ile mübadele edilecektir.
1-İdarenin
 
a) Adresi
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Selahaddin Eyyubi Mah.333.sok.No:1 Ninova AVM arkası Polis evi yanı Kat:2 BAĞLAR/ DİYARBAKIR                                                                           
b) Telefon ve faks numarası
0 412 241 50 00-6290     Fax : 0 412 229 42 20
2-Mübadele konusu malın
 
a) Niteliği, türü ve miktarı
Ekonomik ömrünü tamamlamış araç, gereç, mal ve malzemeler. (35) adet muhtelif marka model araç, (354) kalem hurda durumda muhtelif mal ve malzemeler, yaklaşık (1.750) kg hurda alüminyum araç plakası, (300.000,00) kg muhtelif hurda demir.
b)Teslim Etme ve Teslim Alma yeri
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü
Selahaddin Eyyubi Mah.333.sok.No:1 Ninova AVM arkası Polisevi yanı Kat:2 BAĞLAR/ DİYARBAKIR                                                                           
c) Teslim Etme Tarihi
 
d) Teslim Alma Tarihi
 
Mübadele karşılığı alınacak malzemeler, mübadele sözleşmesinin imzalanmasından itibaren (15) gün içinde teslim edilecektir.
Mübadelesi yapılan mal ve malzemelerin, mübadele karşılığı alınacak malzemelerin teslim edildiği günü izleyen (15) gün içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.  
3-Tahmini Bedel
4-Mübadelenin
407.307,70 TL
a) Yapılacağı yer
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü
Selahaddin Eyyubi Mah.333.sok.No:1 Ninova AVM arkası Polisevi yanı Kat:2 BAĞLAR / DİYARBAKIR                                                                           
b) Tarihi ve saati
18/08/2017 Cuma günü saat 14:30’da
 
5- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Açık artırma suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;
a) Teklif Mektubu (Teklifler Tahmini bedelin altında olmayacaktır. Tahmini bedelin altında olan teklifler kabul edilmeyip ihaleye tabi tutulmayacaktır.)
b) En yüksek teklif üzerinden açık artırmaya geçilecektir.
c) Geçici Teminat miktarı %3 (en az 12.219,23 TL) oranında (İhaleye katılan Kişi/Firma tarafından tahmini bedel üzerinden ihale saatinden önce Muhasebe Müdürlüğüne yatırmış olduğu belgeyi teklif mektubu ile verecektir.)
d) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,
e) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri) ibraz edeceklerdir.
6- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7- Mübadele dokümanı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Selahaddin Eyyubi Mah.333.sok.No:1 Ninova AVM arkası Polisevi yanı Kat:2 BAĞLAR/ DİYARBAKIR adresinde Görülebilir ve Muhasebe Müdürlüğüne 50,00 (Elli) -TL şartname bedelini yatırdığına dair Belgeyi İbraz ederek aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların Mübadele Dokümanını satın almaları zorunludur.
 8- Teklifler, en geç 18/08/2017 Cuma günü saat Saat 12.00’ye kadar Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Selahaddin Eyyubi Mah.333.sok.No:1 Ninova AVM arkası Polisevi yanı Kat:2 BAĞLAR/ DİYARBAKIR adresine verilebileceği gibi, aynı tarih ve saatte idarenin elinde olacak şekilde iadeli taahhütlü posta vasıtası ile gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
9- Katılımcılar Değer Tespit Komisyonunun belirlemiş olduğu fiyattan hesaplanarak belirtilen miktarda araçlardan ve Bilgisayardan az olmamak kaydıyla kapalı zarf usulü ile tekliflerini verirler. İhale Komisyonu tarafından açılan zarflarda en yüksek verilen miktar üzerinden açık artırmaya geçilir, Mübadele işlemi isteklilerin komisyon önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle açık artırma usulü ile yapılır.
10- İdare ve Yüklenici arasında Sözleşme yapılacak ve notere tescil ettirilecektir. Sözleşme yapma süresi içinde Yüklenici tarafından ilgili mevzuata göre her türlü vergilerin ödenmesi ve şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması zorunlu değildir.
11- Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.
12- Mübadeleye tabi araç, gereç, mal ve malzemeler görüldükleri duruma göre ihale edilecek, listelerde bulunan hususlar bilgi mahiyetinde olup mal ve malzemelerin kusurlarından idare sorumlu değildir.
13-Katılımcılar ilanda belirtilen malzemelerin tam listesini, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne ait www.diyarbakir.pol.tr internet adresinde görebilirler.
14- Mübadeleye tabi araç, gereç, mal ve malzemelerin teslimat işlemleri sırasında işçilik ve nakliye giderleri alıcıya aittir.
15- Mübadelesi yapılacak araç, gereç, mal ve malzemeler, ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü ile irtibat kurularak görülebilecektir.
16- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
Sıra No
Plakası
Markası
Cinsi
Modeli
1
21 A 0693
Ford Connect
Combivan
2007
2
21 A 1115
Honda
Motosiklet
2006
3
21 A 1116
Honda
Motosiklet
2006
4
21 A 0352
Fiat Linea
Binek
2009
5
21 A 0757
Ford Transit
Minibüs
2001
6
21 A 0150
Chevrolet Curuse
Binek
2010
7
21 A 0639
Ford Transit
Minibüs
2006
8
21 A 0652
Renault Megane
Binek
2006
9
21 A 0732
Temsa Prestige
Otobüs
2009
10
21 A 0688
Ford Connect
Combivan
2007
11
21 A 0006
Toyota Corolla
Binek
2005
12
21 A 0208
Volkswagen Caddy
Combivan
2007
13
21 A 0008
Renault Megane
Binek
2006
14
21 A 0797
Fiat Doblo
Combivan
2011
15
21 A 0906
Renault Fluance
Binek
2012
16
21 A 0072
Hyundai Accent
Binek
2008
17
21 A 0315
Renault Megane
Binek
2004
18
21 A 0551
Renault Megane
Binek
2009
19
21 A 0553
Renault Megane
Binek
2009
20
21 A 0726
Iveco
Kamyon
1998
21
21 A 1180
Toyota Corolla
Binek
2014
22
21 A 0748
Hyundai Accent
Binek
2010
23
21 A 0097
Yamaha
Motosiklet
2008
24
21 A 0103
Yamaha
Motosiklet
2008
25
21 A 0347
Yamaha
Motosiklet
2009
26
21 A 0626
BMW
Motosiklet
2005
27
21 A 0099
Yamaha
Motosiklet
2008
28
21 A 0627
BMW
Motosiklet
2005
29
21 A 0089
Honda XL 1000
Motosiklet
2007
30
21 A 0093
Honda XL 1001
Motosiklet
2007
31
21 A 0095
Honda XL 1002
Motosiklet
2007
32
21 A 1119
Honda XL 1003
Motosiklet
2006
33
21 A 1120
Honda XL 1004
Motosiklet
2006
34
21 A 1121
Honda XL 1005
Motosiklet
2006
35
21 A 1122
Honda XL 1006
Motosiklet
2006
  
 
Sıra No
Malzemenin Adı
Adet/Kg
Teknik Komisyonun Kararı
Teknik Raporun Tarihi
Teknik Raporun Nosu
1
 19" LCD - EKRAN
3
HURDA
16.6.2017
1
2
 LCD 19" EKRAN
2
HURDA
16.6.2017
2
3
 LCD EKRAN 18,5"
1
HURDA
16.6.2017
3
4
..ARÇELİK TV
2
HURDA
16.6.2017
4
5
..Buzdolabı
7
HURDA
16.6.2017
5
6
..CANON  YAZICI
2
HURDA
16.6.2017
6
7
..CANON RENKLİ YAZICI
1
HURDA
16.6.2017
7
8
..CBOX 17" LCD - EKRAN
3
HURDA
16.6.2017
8
9
..ÇOK FONKSİYONLU YAZICI
2
HURDA
16.6.2017
9
10
..DELL - PC
3
HURDA
16.6.2017
10
11
..DOLAP
15
HURDA
16.6.2017
11
12
..HP 17" LCD - EKRAN
1
HURDA
16.6.2017
12
13
..HP COMPAQ D 530 CMT P4 - PC (17" Ekranları ile Birlikte)
2
HURDA
16.6.2017
13
14
..KAMERA
12
HURDA
16.6.2017
14
15
..MUHTELİF ASKILIK
30
HURDA
16.6.2017
15
16
..Muhtelif Boya Tabancası
1
HURDA
16.6.2017
16
17
..Muhtelif Çekiç
2
HURDA
16.6.2017
17
18
..Muhtelif Klima Cihazı
18
HURDA
16.6.2017
18
19
..Muhtelif Kondisyon Aleti
11
HURDA
16.6.2017
19
20
..Muhtelif Multimetre
2
HURDA
16.6.2017
20
21
..Muhtelif Mutfak Tepsisi
10
HURDA
16.6.2017
21
22
..Muhtelif Pense
3
HURDA
16.6.2017
22
23
..MUHTELİF RESİM VEYA DUVAR TABLOSU
1
HURDA
16.6.2017
23
24
..Muhtelif Sehpa
101
HURDA
16.6.2017
24
25
..Muhtelif Tamir Anahtar Takımı
4
HURDA
16.6.2017
25
26
..Muhtelif Tencere
5
HURDA
16.6.2017
26
27
..Muhtelif Vantilatör
1
HURDA
16.6.2017
27
28
..PARMAK İZİ ALMA CİHAZI
1
HURDA
16.6.2017
28
29
..YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI
4
HURDA
16.6.2017
29
30
1 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI
2
HURDA
16.6.2017
30
31
1 KVA REGÜLATÖR
2
HURDA
16.6.2017
31
32
120 EKRAN TELEVİZYON
1
HURDA
16.6.2017
32
33
14 OGSM GÜVENLİK MONİTÖR
1
HURDA
16.6.2017
33
34
18,5  LCD EKRAN
4
HURDA
16.6.2017
34
35
23" LED EKRAN
2
HURDA
16.6.2017
35
36
28 COMBİ DVD 70 EKRAN TELEVİZYON
1
HURDA
16.6.2017
36
37
AASTRA DT292 DECT TELEFON
6
HURDA
16.6.2017
37
38
ACER 17" - EKRAN
1
HURDA
16.6.2017
38
39
ACER 18,5" LCD EKRAN
2
HURDA
16.6.2017
39
40
AIDATA 17" LCD TİP 3 (PHİLİPS) - EKRAN
1
HURDA
16.6.2017
40
41
AİRTİES MODEM
1
HURDA
16.6.2017
41
42
Akrobat akordiyon Merdiven
5
HURDA
16.6.2017
42
43
Allen Anahtar Takımı
2
HURDA
16.6.2017
43
44
AOC 21" MONİTÖR
1
HURDA
16.6.2017
44
45
ARÇELİK AS 510 B UYDU ALICISI
1
HURDA
16.6.2017
45
46
ARMAS NAM-07 ALKOL TEST CİHAZI
1
HURDA
16.6.2017
46
47
ARTRONİC TİTANİUM 1 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI
9
HURDA
16.6.2017
47
48
askı aparatı
2
HURDA
16.6.2017
48
49
ASTRACOM LİNK SİSTEMİ
4
HURDA
16.6.2017
49
50
ASUSTEK SIS 651 - PC
20
HURDA
16.6.2017
50
51
ASUSTEK SIS 651 BARABONE - PC
17
HURDA
16.6.2017
51
52
AXEN 42" LCD TELEVİZYON
1
HURDA
16.6.2017
52
53
Ayaklı Vantilatör
1
HURDA
16.6.2017
53
54
Ayarlı Pense
1
HURDA
16.6.2017
54
55
Balkon Tipi Siperlik Takımı
1
HURDA
16.6.2017
55
56
Balyoz
14
HURDA
16.6.2017
56
57
BAR SANDALYESİ
7
HURDA
16.6.2017
57
58
BAZA
27
HURDA
16.6.2017
58
59
BİLGİSAYAR KASASI
1
HURDA
16.6.2017
59
60
Bilgisayar Masası
32
HURDA
16.6.2017
60
61
BİLGİSAYAR TOPLAMA
1
HURDA
16.6.2017
61
62
Boru Anahtarı
1
HURDA
16.6.2017
62
63
BROTHER 2950 FAKS MAKİNASI
2
HURDA
16.6.2017
63
64
BROTHER MFC 7320 FAKS CİHAZI
1
HURDA
16.6.2017
64
65
BROTHER MPC-9840 CDW YAZICI
1
HURDA
16.6.2017
65
66
Bulaşık Makinası
1
HURDA
16.6.2017
66
67
Buzdolabı Mini
2
HURDA
16.6.2017
67
68
Büro Koltuğu.
228
HURDA
16.6.2017
68
69
Büro Masası.
118
HURDA
16.6.2017
69
70
Büro Tipi Sehpa (;Küçük)
32
HURDA
16.6.2017
70
71
CANON POW. S 70 FOTO.MAKİNASI
1
HURDA
16.6.2017
71
72
CASIO EX-V7 DİJİTAL KOMPAKT FOTOĞRAF MAKİNESİ
5
HURDA
16.6.2017
72
73
CBOX 19" LCD - EKRAN
3
HURDA
16.6.2017
73
74
CBOX PANDERA E325 - PC
10
HURDA
16.6.2017
74
75
CCD KAMERA SANYO ZM 400P
3
HURDA
16.6.2017
75
76
COMPAQ P4 2.2 D 510 - PC
1
HURDA
16.6.2017
76
77
CSR DMT 1000 DOMİNİT LAMBA
10
HURDA
16.6.2017
77
78
Çamaşır Makinası
1
HURDA
16.6.2017
78
79
Çapa Makinesi
1
HURDA
16.6.2017
79
80
Çekmece Grubu/Komidin
13
HURDA
16.6.2017
80
81
Çelik Dosya Rafı
84
HURDA
16.6.2017
81
82
Çim Biçme Makinası (benzinli)
1
HURDA
16.6.2017
82
83
Çivili Yol Kapanı
2
HURDA
16.6.2017
83
84
DBC 425 TİP TELEFON SETİ
1
HURDA
16.6.2017
84
85
Dijital Fotokopi Makinası
22
HURDA
16.6.2017
85
86
D-MAX DOH-240SEW DIŞ ORTAM SPEED DOME KAMERA
10
HURDA
16.6.2017
86
87
DÖNERLİ TEKLİ KOLTUK
187
HURDA
16.6.2017
87
88
Düdüklü Tencere
7
HURDA
16.6.2017
88
89
DVX KAYDEDİCİ HDD 200GB KISS DP-558 VİDEO
1
HURDA
16.6.2017
89
90
Ecza Dolabı
1
HURDA
16.6.2017
90
91
Egzersiz Bisikleti (kondisyon)
1
HURDA
16.6.2017
91
92
Elektrikli Isıtıcı
26
HURDA
16.6.2017
92
93
Emanet Dolabı
1
HURDA
16.6.2017
93
94
EPSON B500DN YAZICI
2
HURDA
16.6.2017
94
95
ERICSSON (AASTRA) DBC 22502/01001 DIALOG 4225 VISION TELEFON MAKİNASI
1
HURDA
16.6.2017
95
96
ERİCSON DBC 210 TLF MAKİNASI
1
HURDA
16.6.2017
96
97
Etejer.
28
HURDA
16.6.2017
97
98
Evrak Dolabı
109
HURDA
16.6.2017
98
99
EXPER 19" LCD EKRAN
1
HURDA
16.6.2017
99
100
EXPER FLEX - PC
4
HURDA
16.6.2017
100
101
EXPER LEADER AMD - PC
1
HURDA
16.6.2017
101
102
Fotoğraf Kesme Makinası
3
HURDA
16.6.2017
102
103
FUJITSU SIEMENS 5925 VPRO
12
HURDA
16.6.2017
103
104
FUJITSU SIEMENS 5925 VPRO TİP 2 PC
10
HURDA
16.6.2017
104
105
FUJİTSU 21" LCD MONİTÖR
1
HURDA
16.6.2017
105
106
Gardolap
19
HURDA
16.6.2017
106
107
GARMIN ETREX CPS CİHAZI
16
HURDA
16.6.2017
107
108
GİZLİ SİREN
25
HURDA
16.6.2017
108
109
Güneş Enerji Sistemi
7
HURDA
16.6.2017
109
110
Güneş Şemsiyesi
52
HURDA
16.6.2017
110
111
Güvenlik Bariyeri
203
HURDA
16.6.2017
111
112
HİKVISION 1/3 420 TVL GÜVENLİK KAMERASI
4
HURDA
16.6.2017
112
113
HOPARLÖR (KOLON)
2
HURDA
16.6.2017
113
114
HP - TARAYICI
1
HURDA
16.6.2017
114
115
HP 1020 LASERJET - YAZICI
2
HURDA
16.6.2017
115
116
HP 1300 N - YAZICI
1
HURDA
16.6.2017
116
117
HP 15" LCD - EKRAN
3
HURDA
16.6.2017
117
118
HP 1600 C M. PÜSKÜRTMELİ - YAZICI
1
HURDA
16.6.2017
118
119
HP 17" - EKRAN
4
HURDA
16.6.2017
119
120
HP 17" LCD - EKRAN
2
HURDA
16.6.2017
120
121
HP 21" LCD - EKRAN
1
HURDA
16.6.2017
121
122
HP 23" LED EKRAN
1
HURDA
16.6.2017
122
123
HP 2600 N LASERJET RENKLİ - YAZICI
1
HURDA
16.6.2017
123
124
HP 3005 DN TONERLİ LASERJET - YAZICI
2
HURDA
16.6.2017
124
125
HP 8350 TİP 1 - TARAYICI
1
HURDA
16.6.2017
125
126
HP COMPAQ 21.5" TİP-1 LED MONİTÖR
9
HURDA
16.6.2017
126
127
HP COMPAQ 8100 ELİTE PC
1
HURDA
16.6.2017
127
128
HP COMPAQ DC 7100 - PC
1
HURDA
16.6.2017
128
129
HP COMPAQ DX 5150 MT - PC
1
HURDA
16.6.2017
129
130
HP COMPAQ P4 3.1  DC 5100 - PC
2
HURDA
16.6.2017
130
131
HP CP 1025 YAZICI
2
HURDA
16.6.2017
131
132
HP CP3525DN - RENKLİ LAZER YAZICI
1
HURDA
16.6.2017
132
133
HP F4180 MFC INKJET - YAZICI
2
HURDA
16.6.2017
133
134
HP L1706 17" LCD EKRAN
1
HURDA
16.6.2017
134
135
HP L7590 YAZICI
2
HURDA
16.6.2017
135
136
HP LASERJET 1018 - YAZICI
1
HURDA
16.6.2017
136
137
HP M1522 LASERJET YAZICI
1
HURDA
16.6.2017
137
138
HP MASAÜSTÜ İŞ İSTASYONU
1
HURDA
16.6.2017
138
139
HP P 2015 DN LASERJET - YAZICI
3
HURDA
16.6.2017
139
140
HP P1005 PRİNTER - YAZICI
4
HURDA
16.6.2017
140
141
HP P1102 YAZICI
4
HURDA
16.6.2017
141
142
HP P3015DN - LASER YAZICI
1
HURDA
16.6.2017
142
143
HP PAVİLİON DİZÜSTÜ PC
1
HURDA
16.6.2017
143
144
HP PSC 1510 - YAZICI
1
HURDA
16.6.2017
144
145
HP TFT 15" LCD - EKRAN
1
HURDA
16.6.2017
145
146
HP Z400 WORKSTATİON-PROFESYONEL BİLGİSAYAR SİSTEMİ
1
HURDA
16.6.2017
146
147
HTC PDA CİHAZI
11
HURDA
16.6.2017
147
148
HTC T8585 PDA CİHAZI
3
HURDA
16.6.2017
148
149
IP PHONC SPA 901 TELEFON
4
HURDA
16.6.2017
149
150
Işıldak
5
HURDA
16.6.2017
150
151
İÇ ORTAM DOME KAMERA
5
HURDA
16.6.2017
151
152
İkili Misafir Koltuğu
7
HURDA
16.6.2017
152
153
İNFORM 1 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI
22
HURDA
16.6.2017
153
154
JVC MG37 DİJİTAL VİDEO KAMERA
2
HURDA
16.6.2017
154
155
Kağıt İmha Makinası
17
HURDA
16.6.2017
155
156
Kahvaltı Tepsisi (kahvaltılık)
43
HURDA
16.6.2017
156
157
Kanepe.
11
HURDA
16.6.2017
157
158
Karavana Kapağı
3
HURDA
16.6.2017
158
159
KAREL NT11A CID TELEFON MAKINASI
16
HURDA
16.6.2017
159
160
KAREL TM211 EKRANLI ANALOG TELEFON
17
HURDA
16.6.2017
160
161
Kargaburun
4
HURDA
16.6.2017
161
162
Kart Kesme Makinası (Ehliyet)
1
HURDA
16.6.2017
162
163
Karteks Dolabı
2
HURDA
16.6.2017
163
164
Kaydırak
1
HURDA
16.6.2017
164
165
KEŞONLU BÜRO MASASI
31
HURDA
16.6.2017
165
166
Kollu Demir Testeresi
2
HURDA
16.6.2017
166
167
Koltuk Takımı
1
HURDA
16.6.2017
167
168
KOMPAKT VHS TEV VİDEO KAY.
1
HURDA
16.6.2017
168
169
Konferans Koltuğu
20
HURDA
16.6.2017
169
170
Kömür Sobası
58
HURDA
16.6.2017
170
171
Köşe Dönmeli Keşonlu Masa
3
HURDA
16.6.2017
171
172
Kurbağacık Anahtarı
3
HURDA
16.6.2017
172
173
Kütüphane / Kitaplık.
34
HURDA
16.6.2017
173
174
Laminatör Cihazı (silah ruhsat için)
1
HURDA
16.6.2017
174
175
LCD EKRAN 23"
3
HURDA
16.6.2017
175
176
LED MONİTÖR
1
HURDA
16.6.2017
176
177
LENOVO 17" LCD MONİTOR
3
HURDA
16.6.2017
177
178
LENOVO 23'' LT 2323P  MONİTÖR
3
HURDA
16.6.2017
178
179
LENOVO C200 ALL İN ONE MASAÜSTÜ PC
1
HURDA
16.6.2017
179
180
LENOVO THINVISION 19" EKRAN
1
HURDA
16.6.2017
180
181
LENOVO TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR
1
HURDA
16.6.2017
181
182
LEXMARK E260DN YAZICI
5
HURDA
16.6.2017
182
183
LG 102 EKRAN LCD TV
2
HURDA
16.6.2017
183
184
LG 17" LCD - EKRAN
1
HURDA
16.6.2017
184
185
LG 19" LCD MONİTÖR
3
HURDA
16.6.2017
185
186
LG 21,5 LCD MONİTÖR
1
HURDA
16.6.2017
186
187
LG 32LN5400 LED TELEVİZYON
1
HURDA
16.6.2017
187
188
LG- ERİCSON TELEFON SETİ LKA 210 TURBK
54
HURDA
16.6.2017
188
189
M3 MOBİLE ORANGE TABLET PC
7
HURDA
16.6.2017
189
190
Masa Takımı
8
HURDA
16.6.2017
190
191
Matkap
4
HURDA
16.6.2017
191
192
Matkap (şarjlı el)
1
HURDA
16.6.2017
192
193
MIKNATISLI LEDLİ DAMLA TİP İKAZ LAMBASI
20
HURDA
16.6.2017
193
194
MİKROFON AMARTİSÖRLÜ KOLON SEHPASI
4
HURDA
16.6.2017
194
195
MOTOROLA CANOPY 2400 BH DİJİTAL IP-LİNK SETİ (2 ünite)
6
HURDA
16.6.2017
195
196
Mutfak Dolabı
2
HURDA
16.6.2017
196
197
MÜZİK SETİ(ST-GT350)
3
HURDA
16.6.2017
197
198
NEXTSTAR MİNİKS FULL HD UYDU ALICISI
2
HURDA
16.6.2017
198
199
NO NAME - EKRAN
3
HURDA
16.6.2017
199
200
NO NAME TARAYICI
1
HURDA
16.6.2017
200
201
NO NAME TİP 1 - KABİN
6
HURDA
16.6.2017
201
202
Nöbet Kulübesi
2
HURDA
16.6.2017
202
203
OPİLEKTÖR(IŞIKLI UYARI CİHAZI SETİ)
2
HURDA
16.6.2017
203
204
Oto Altı Arama Aynası
23
HURDA
16.6.2017
204
205
Oturma Grubu
3
HURDA
16.6.2017
205
206
Özel Maksatlı Dolap
2
HURDA
16.6.2017
206
207
PAN. SABİT KAMERA WV CP240
6
HURDA
16.6.2017
207
208
PANASONIC WV-SP509E B TİPİ SABİT KAMERA
15
HURDA
16.6.2017
208
209
PANASONİC KXTG-1311 TELSİZ TELEFON MAKİNASI
1
HURDA
16.6.2017
209
210
PANASONİC TELSİZ TELEFON
1
HURDA
16.6.2017
210
211
PHILIPS 17" - EKRAN
2
HURDA
16.6.2017
211
212
PHILIPS 42" PFL3604/12 DİĞİTAL CRYSTAL CLEAR LCD TV
1
HURDA
16.6.2017
212
213
PHİLİPS EKRAN
1
HURDA
16.6.2017
213
214
Pinpon Masası
1
HURDA
16.6.2017
214
215
Plastik Masa
2
HURDA
16.6.2017
215
216
POWER LEDLİ MIKNATISLI TEPE LAMBASI
1
HURDA
16.6.2017
216
217
Pres Makinesi
1
HURDA
16.6.2017
217
218
Profesyonel Tip El Feneri
263
HURDA
16.6.2017
218
219
PROJEKTÖR CİHAZI
1
HURDA
16.6.2017
219
220
RAMSEY COM3010 TELSİZ TEST CİHAZI
1
HURDA
16.6.2017
220
221
Ranza
10
HURDA
16.6.2017
221
222
REGÜLATÖR
1
HURDA
16.6.2017
222
223
Renkli Fotokopi Makinası
1
HURDA
16.6.2017
223
224
Saatçi Tornavida Takımı
1
HURDA
16.6.2017
224
225
SAHA DOLABI
12
HURDA
16.6.2017
225
226
Salon Tipi Split Klima Cihazı
1
HURDA
16.6.2017
226
227
SAMSUNG 15" LCD - EKRAN
1
HURDA
16.6.2017
227
228
SAMSUNG 17" LCD GÜVENLİK MONİTÖRÜ - EKRAN
3
HURDA
16.6.2017
228
229
SAMSUNG 18,5" LCD EKRAN
4
HURDA
16.6.2017
229
230
SAMSUNG 19"LCD - EKRAN
2
HURDA
16.6.2017
230
231
SAMSUNG 22" LCD - EKRAN
1
HURDA
16.6.2017
231
232
SAMSUNG 42 İNÇ PLAZMA TELEVİZYON
1
HURDA
16.6.2017
232
233
SAMSUNG 55 C650 FULL HD LCD TELEVİZYON
1
HURDA
16.6.2017
233
234
SAMSUNG CX4100 YAZICI
1
HURDA
16.6.2017
234
235
SAMSUNG ES 95 COMPACT FOTOĞRAF MAKİNASI
1
HURDA
16.6.2017
235
236
SAMSUNG ES55 DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNASI
1
HURDA
16.6.2017
236
237
SAMSUNG GALAXY TABLET PC
1
HURDA
16.6.2017
237
238
SAMSUNG LE 40 C 530 LCD TV
1
HURDA
16.6.2017
238
239
SAMSUNG ML-3471 ND YAZICI
5
HURDA
16.6.2017
239
240
SAMSUNG SCX 4521F ÇOK FONKSİYONLU YAZICI
1
HURDA
16.6.2017
240
241
SAMSUNG YAZICI
2
HURDA
16.6.2017
241
242
Sandalye
434
HURDA
16.6.2017
242
243
Sandalye(plastik)
123
HURDA
16.6.2017
243
244
SANYO ECC D 4600 P SABİT KAMERA
3
HURDA
16.6.2017
244
245
SANYO HD 4600 SABİT KAMERA
10
HURDA
16.6.2017
245
246
SANYO VCC-5600 P HAREKETLİ KAMERA
5
HURDA
16.6.2017
246
247
SANYO VCC-9800 P  HAREKETLİ  KAMERA
39
HURDA
16.6.2017
247
248
SANYO VCC-XZN 600 P SABİT KAMERA
56
HURDA
16.6.2017
248
249
SAYISAL SET  ALCATEL Marka 4019 Model
1
HURDA
16.6.2017
249
250
SEG MARKA 37 EKRAN TV
1
HURDA
16.6.2017
250
251
Self Servis Tepsisi
33
HURDA
16.6.2017
251
252
Semaver
10
HURDA
16.6.2017
252
253
Soba Borusu
40
HURDA
16.6.2017
253
254
Soba Kovası
20
HURDA
16.6.2017
254
255
Soğuk İklim Çadırı
1
HURDA
16.6.2017
255
256
SONY 55 EKRAN TV
4
HURDA
16.6.2017
256
257
SONY 600 TVL KAMERA
1
HURDA
16.6.2017
257
258
SONY DCR PC 115  KAMERA
1
HURDA
16.6.2017
258
259
SONY DCR PC2 HANDYCAM KAMERA
1
HURDA
16.6.2017
259
260
SONY DCR TRV 140 VİD.KAMERA
1
HURDA
16.6.2017
260
261
SONY DVD PLAYER  DİJİTAL SES VE GÖRÜNTÜ KAYDEDİCİLER
1
HURDA
16.6.2017
261
262
SONY TCD D-7 VOLKMEN TEYP
1
HURDA
16.6.2017
262
263
SONYSNC RZ 50P NETWORK IP KAMERA
3
HURDA
16.6.2017
263
264
Soyunma Dolabı
39
HURDA
16.6.2017
264
265
Süzgeç.
5
HURDA
16.6.2017
265
266
Tarihli Numaratör
5
HURDA
16.6.2017
266
267
TAVA
7
HURDA
16.6.2017
267
268
Tekli Misafir Koltuğu
200
HURDA
16.6.2017
268
269
TEKNİSYEN TAMİR TAKIM ÇANTASI
2
HURDA
16.6.2017
269
270
TELMAX CI 7050 ANALOG TELEFON MAKİNASI
42
HURDA
16.6.2017
270
271
TELMAX NG2525 EKRANLI ANALOG TELEFON
1
HURDA
16.6.2017
271
272
TELMAX NG-3050 CLIP ÖZELLİKLİ EKRANLI ANALOG TELEFON
1
HURDA
16.6.2017
272
273
TELSİZ TEST CİHAZI  (HABERLEŞME SERVİS CİHAZI)  (MOTOROLA R2600D MODEL)
1
HURDA
16.6.2017
273
274
TİP A ERİCSON DİALOG3212 TELEFON MAKİNASI
16
HURDA
16.6.2017
274
275
TİP B ERİCSON DİALOG 3210
1
HURDA
16.6.2017
275
276
Tokmak Kapı Kırma (Koçbaşı)
12
HURDA
16.6.2017
276
277
Toplantı Masası
6
HURDA
16.6.2017
277
278
Tornavida Elektrikli (şarjlı)
4
HURDA
16.6.2017
278
279
Tornavida Takımı
5
HURDA
16.6.2017
279
280
Trafik Bilirkişi Seti
4
HURDA
16.6.2017
280
281
TRAFİK İKAZ LAMBASI
13
HURDA
16.6.2017
281
282
TRC 409 9 İNÇLİK MONİTÖR
1
HURDA
16.6.2017
282
283
TV Sehpası/Dolabı
4
HURDA
16.6.2017
283
284
TX SANYO RW-1TX VİDEO
1
HURDA
16.6.2017
284
285
UNİTEC UCO-2080 IR DIŞ ORTAM KAMERA
4
HURDA
16.6.2017
285
286
UYDU ANTENİ SİSTEMİ
1
HURDA
16.6.2017
286
287
Üçlü Bekleme Koltuğu
6
HURDA
16.6.2017
287
288
Varil
300
HURDA
16.6.2017
288
289
VESTEL 15" LCD - EKRAN
1
HURDA
16.6.2017
289
290
VESTEL 17" LCD - EKRAN
1
HURDA
16.6.2017
290
291
VESTEL 42" TFT LCD TELEVİZYON
1
HURDA
16.6.2017
291
292
VESTEL 70 EKRAN TV
1
HURDA
16.6.2017
292
293
Vestiyer
1
HURDA
16.6.2017
293
294
Vitrin - Konsol
2
HURDA
16.6.2017
294
295
WONDCAM 6870 YAKA KAMERASI
3
HURDA
16.6.2017
295
296
YAMAHA EMX-5014C ANFİLİ ANALOG SES MİKSERİ
1
HURDA
16.6.2017
296
297
Yan Keski
4
HURDA
16.6.2017
297
298
Yatak Olabilen Kanepe
13
HURDA
16.6.2017
298
299
YEMEK MASASI SANDALYESİ
9
HURDA
16.6.2017
299
300
Yemek Masası.
32
HURDA
16.6.2017
300
301
Yönlendirme Bariyeri
150
HURDA
16.6.2017
301
302
YÖNSİS P4 3,2 - PC
2
HURDA
16.6.2017
302
303
YUMATU 55 EKRAN TELEVİZYON
1
HURDA
16.6.2017
303
304
ZER 250 WATT AMPLİFİKATÖR
1
HURDA
16.6.2017
304
305
ZER LBD 31100  110-114 CM ELEKTRONİK SİRENLİ TEPE LAMBASI
25
HURDA
16.6.2017
305
306
ZER SALK 0101 GİZLİ SİREN CİHA
5
HURDA
16.6.2017
306
307
ZYXEL - MODEM
1
HURDA
16.6.2017
307
308
Su Isıtma ve Soğutma cihazı   (sebil)
17
HURDA
16.6.2017
308
309
..KLİMA CİHAZI
2
HURDA
16.6.2017
309
310
Mikro Dalga Fırın
8
HURDA
16.6.2017
310
311
LG 17" LCD - EKRAN
1
HURDA
16.6.2017
311
312
CASPER 19" LCD EKRAN
1
HURDA
16.6.2017
312
313
LEXMARK T650DN MONO YAZICI
1
HURDA
16.6.2017
313
314
HP 2420 N LASERJET - YAZICI
1
HURDA
16.6.2017
314
315
HP  LASERJET - YAZICI
1
HURDA
16.6.2017
315
316
..Muhtelif Ebat Yol Kapanı
1
HURDA
16.6.2017
316
317
Yangın Söndürme Cihazı
2
HURDA
16.6.2017
317
318
Tost Makinası
10
HURDA
16.6.2017
318
319
Tırpan
1
HURDA
16.6.2017
319
320
Şofben
1
HURDA
16.6.2017
320
321
SONY 63 EKRAN D.KARE TV
1
HURDA
16.6.2017
321
322
PHILIPS 37 EKRAN TV
1
HURDA
16.6.2017
322
323
IZGARA
1
HURDA
16.6.2017
323
324
Hava Kompresörü
2
HURDA
16.6.2017
324
325
Hava Hortumu
1
HURDA
16.6.2017
325
326
Hamburger Makinası
1
HURDA
16.6.2017
326
327
GOLDMASTER HD UYDU ALICISI
1
HURDA
16.6.2017
327
328
Çit Biçme (mazı) Makinası
1
HURDA
16.6.2017
328
329
..Muhtelif Yük El Arabası - Sepeti
2
HURDA
16.6.2017
329
330
..Muhtelif Çim Biçme Makinası
2
HURDA
16.6.2017
330
331
..Aspiratör (muhtelif)
1
HURDA
16.6.2017
331
332
Banko
7
HURDA
16.6.2017
332
333
Bulaşık Küveti
12
HURDA
16.6.2017
333
334
Çay/Kahve Makinası
17
HURDA
16.6.2017
334
335
İki Gözlü Ocak
11
HURDA
16.6.2017
335
336
Özel Maksatlı Masa
2
HURDA
16.6.2017
336
337
Üçlü Misafir Koltuğu
1
HURDA
16.6.2017
337
338
..37 EKRAN TV-VİDEO
2
HURDA
16.6.2017
338
339
KVM SWİTCH
2
HURDA
16.6.2017
339
340
NO NAME 8 Lİ - SWITCH
1
HURDA
16.6.2017
340
341
Çalışma Masası
5
HURDA
16.6.2017
341
342
Koşubandı (kondisyon).
4
HURDA
16.6.2017
342
343
Konteyner-Galvenizli
4
HURDA
16.6.2017
343
344
Zigon Sehpa
1
HURDA
16.6.2017
344
345
Yemek Odası Takımı
1
HURDA
16.6.2017
345
346
16 KANALLI DİJİTAL KAYIT CİHAZ
1
HURDA
16.6.2017
346
347
..DVR RECORDER
1
HURDA
16.6.2017
347
348
CCD SABİT DOME KAMERA
1
HURDA
16.6.2017
348
349
DIŞ ORTAM KAMERA
2
HURDA
16.6.2017
349
350
ST-700 YAKA KAMERASI
5
HURDA
16.6.2017
350
351
TELMAX (TESAN) TK 5050 ANALOĞ TELEFON MAKİNASI
1
HURDA
16.6.2017
351
352
ERİCSON DBC 212 TLF MAKİNASI
1
HURDA
16.6.2017
352
353
HURDA DEMİR 
300.000,00
HURDA
16.6.2017
353
354
ALÜMİNYUM PLAKA
1.750,00
HURDA
16.6.2017
354
 
 
 
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • Diyarbakır Valiliği
 • Emniyet Genel Müdürlüğü
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAM Sempozyumu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • BİMER
 • KGYS